Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Vektor

(1) Údajový model založený na súradniciach, ktorý reprezentuje geografické objekty v podobe bodov, línií a polygónov. Každý bodový objekt je reprezentovaný ako pár súradníc, zatiaľ čo línie a polygóny sú reprezentované v podobe zoradených zoznamov vertexov. S každým vektorovým prvkom súvisia atribúty, zatiaľ čo pri rastrovom údajovom modeli sa atribúty viažu na bunku mriežky rastra. (2) Akákoľvek veličina, ktorá má veľkosť a smer. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Vector

(1) A coordinate-based data model that represents geographic features as points, lines, and polygons. Each point feature is represented as a single coordinate pair, while line and polygon features are represented as ordered lists of vertices. Attributes are associated with each vector feature, as opposed to a raster data model, which associates attributes with grid cells. (2) Any quantity that has both magnitude and direction. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Vektor

(1) Datový model založený na souřadnicích, který reprezentuje geografické objekty v podobě bodů, linií a polygonů. Každý bodový objekt je reprezentován jako pár souřadnic, zatímco linie a polygony jsou reprezentovány v podobě seřazených seznamů vertexů. S každým vektorovým prvkem souvisejí atributy, zatím co při rastrovém údajovém modelu se atributy vážou na buňku mřížky rastru. (2) Jakákoli veličina, která má velikost a směr. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/v","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Vektor","href":"/glossary/term/7683/sk/v/1/letters","id":"7683"},{"name":"Veľká rieka","href":"/glossary/term/7395/sk/v/1/letters","id":"7395"},{"name":"Veľké jazero","href":"/glossary/term/7396/sk/v/1/letters","id":"7396"},{"name":"Viacjazyčný","href":"/glossary/term/7349/sk/v/1/letters","id":"7349"},{"name":"Viacnásobné zobrazenie","href":"/glossary/term/7350/sk/v/1/letters","id":"7350"},{"name":"Vodonosná vrstva","href":"/glossary/term/7417/sk/v/1/letters","id":"7417"},{"name":"Voľný text","href":"/glossary/term/7430/sk/v/1/letters","id":"7430"},{"name":"Všeobecný model prvkov","href":"/glossary/term/7329/sk/v/1/letters","id":"7329"},{"name":"Vyhľadávacia služba (vyhľadávanie)","href":"/glossary/term/7458/sk/v/1/letters","id":"7458"},{"name":"Výrazne zmenený","href":"/glossary/term/7412/sk/v/1/letters","id":"7412"},{"name":"Významne zmenené vodné teleso","href":"/glossary/term/7400/sk/v/1/letters","id":"7400"}],"error":null},"term":[{"name":"Vektor","language":"SK","description":"(1) Údajový model založený na súradniciach, ktorý reprezentuje geografické objekty v podobe bodov, línií a polygónov. Každý bodový objekt je reprezentovaný ako pár súradníc, zatiaľ čo línie a polygóny sú reprezentované v podobe zoradených zoznamov vertexov. S každým vektorovým prvkom súvisia atribúty, zatiaľ čo pri rastrovom údajovom modeli sa atribúty viažu na bunku mriežky rastra. (2) Akákoľvek veličina, ktorá má veľkosť a smer. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7683"},{"name":"Vector","language":"EN","description":"(1) A coordinate-based data model that represents geographic features as points, lines, and polygons. Each point feature is represented as a single coordinate pair, while line and polygon features are represented as ordered lists of vertices. Attributes are associated with each vector feature, as opposed to a raster data model, which associates attributes with grid cells.  (2) Any quantity that has both magnitude and direction. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7683"},{"name":"Vektor","language":"CZ","description":"(1) Datový model založený na souřadnicích, který reprezentuje geografické objekty v podobě bodů, linií a polygonů. Každý bodový objekt je reprezentován jako pár souřadnic, zatímco linie a polygony jsou reprezentovány v podobě seřazených seznamů vertexů. S každým vektorovým prvkem souvisejí atributy, zatím co při rastrovém údajovém modelu se atributy vážou na buňku mřížky rastru. (2) Jakákoli veličina, která má velikost a směr. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7683"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7683/sk/1/letters","current":"7683"},"Action":{"type":1,"letter":"v","page":1,"lang":"sk"}}