Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Phototriangulation

The determination of horizontal or vertical coordinates from measurements of angle, distance, or coordinates of points on overlapping photographs. Phototriangulation is classified as terrestrial or aerial, depending on whether the photographs were taken on the ground or from the air. Aerial phototriangulation is usually called "aerotriangulation". [Source: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]

Fototriangulácia

Určenie horizontálnych alebo vertikálnych súradníc z meraní uhla, vzdialenosti alebo súradníc bodov na prekrývajúcich sa snímkach. Fototriangulácia sa rozdeľuje na leteckú a pozemnú v závislosti od toho, či boli snímky zberané na zemi alebo vo vzduchu. Zvyčajný názov pre leteckú fototrianguláciu je aerotriangulácia. [Zdroj: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]

Fototriangulace

Určení horizontálních nebo vertikálních souřadnic z měření úhlu, vzdálenosti nebo souřadnic bodů na překrývajících se snímcích. Fototriangulace se rozděluje na leteckou a pozemní v závislosti na tom, zda byli snímky sbírané na zemi nebo ve vzduchu. Obvyklý název pro leteckou fototriangulaci je aerotriangulace. [Zdroj: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/p","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Phototriangulation","href":"/glossary/term/7687/en/p/1/letters","id":"7687"},{"name":"Postal address","href":"/glossary/term/7379/en/p/1/letters","id":"7379"},{"name":"Profile","href":"/glossary/term/7354/en/p/1/letters","id":"7354"},{"name":"Property","href":"/glossary/term/7466/en/p/1/letters","id":"7466"},{"name":"Protected Site","href":"/glossary/term/7679/en/p/1/letters","id":"7679"},{"name":"Protected area","href":"/glossary/term/7422/en/p/1/letters","id":"7422"},{"name":"Protected site","href":"/glossary/term/7421/en/p/1/letters","id":"7421"},{"name":"Public authority","href":"/glossary/term/7355/en/p/1/letters","id":"7355"}],"error":null},"term":[{"name":"Phototriangulation","language":"EN","description":"The determination of horizontal or vertical coordinates from measurements of angle, distance, or coordinates of points on overlapping photographs. Phototriangulation is classified as terrestrial or aerial, depending on whether the photographs were taken on the ground or from the air. Aerial phototriangulation is usually called \"aerotriangulation\". [Source: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]  ","id":"7687"},{"name":"Fototriangulácia","language":"SK","description":"Určenie horizontálnych alebo vertikálnych súradníc z meraní uhla, vzdialenosti alebo súradníc bodov na prekrývajúcich sa snímkach. Fototriangulácia sa rozdeľuje na leteckú a pozemnú v závislosti od toho, či boli snímky zberané na zemi alebo vo vzduchu. Zvyčajný názov pre leteckú fototrianguláciu je aerotriangulácia. [Zdroj: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]","id":"7687"},{"name":"Fototriangulace","language":"CZ","description":"Určení horizontálních nebo vertikálních souřadnic z měření úhlu, vzdálenosti nebo souřadnic bodů na překrývajících se snímcích. Fototriangulace se rozděluje na leteckou a pozemní v závislosti na tom, zda byli snímky sbírané na zemi nebo ve vzduchu. Obvyklý název pro leteckou fototriangulaci je aerotriangulace. [Zdroj: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]","id":"7687"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7687/en/1/letters","current":"7687"},"Action":{"type":1,"letter":"p","page":1,"lang":"en"}}