Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Anaglyph

A stereo image made by superimposing two images of the same area. The images are displayed in complementary colours, usually red and blue or green. When viewed through filters of corresponding colours, the images appear as one three-dimensional image. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Anaglyf

Stereo obraz vytvorený prekrytím 2 obrazov zachytávajúcich rovnaké územie. Obrazy sú zobrazené v komplementárnych farbách, zvyčajne v červenej a modrej alebo zelenej. Pri prezeraní obrazov cez filtre korešpondujúcich farieb obrazy pôsobia ako jeden trojdimenzionálny obraz. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Anaglyf

Stereo obraz vytvořený překrytím 2 obrazů zachycujících stejné území. Obrazy jsou zobrazeny v komplementárních barvách, obvykle v rudé a modré nebo zelené. Při prohlížení obrazů skrz filtry korespondujících barev obrazy působí jako jeden trojdimenzionální obraz. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/a","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Actor","href":"/glossary/term/7300/en/a/1/letters","id":"7300"},{"name":"Addressable object","href":"/glossary/term/7465/en/a/1/letters","id":"7465"},{"name":"Aerodrome reference point","href":"/glossary/term/7477/en/a/1/letters","id":"7477"},{"name":"Anaglyph","href":"/glossary/term/7688/en/a/1/letters","id":"7688"},{"name":"Application Data","href":"/glossary/term/7301/en/a/1/letters","id":"7301"},{"name":"Application Schema","href":"/glossary/term/7302/en/a/1/letters","id":"7302"},{"name":"Aqueduct","href":"/glossary/term/7405/en/a/1/letters","id":"7405"},{"name":"Aquifer","href":"/glossary/term/7595/en/a/1/letters","id":"7595"},{"name":"Aquifer","href":"/glossary/term/7417/en/a/1/letters","id":"7417"},{"name":"Artificial water body","href":"/glossary/term/7399/en/a/1/letters","id":"7399"}],"error":null},"term":[{"name":"Anaglyph","language":"EN","description":"A stereo image made by superimposing two images of the same area. The images are displayed in complementary colours, usually red and blue or green. When viewed through filters of corresponding colours, the images appear as one three-dimensional image. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7688"},{"name":"Anaglyf","language":"SK","description":"Stereo obraz vytvorený prekrytím 2 obrazov zachytávajúcich rovnaké územie. Obrazy sú zobrazené v komplementárnych farbách, zvyčajne v červenej a modrej alebo zelenej. Pri prezeraní obrazov cez filtre korešpondujúcich farieb obrazy pôsobia ako jeden trojdimenzionálny obraz. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7688"},{"name":"Anaglyf","language":"CZ","description":"Stereo obraz vytvořený překrytím 2 obrazů zachycujících stejné území. Obrazy jsou zobrazeny v komplementárních barvách, obvykle v rudé a modré nebo zelené. Při prohlížení obrazů skrz filtry korespondujících barev obrazy působí jako jeden trojdimenzionální obraz. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7688"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7688/en/1/letters","current":"7688"},"Action":{"type":1,"letter":"a","page":1,"lang":"en"}}