Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Georeferencing

Aligning geographic data to a known coordinate system so it can be viewed, queried, and analyzed with other geographic data. Georeferencing may involve shifting, rotating, scaling, skewing, and in some cases warping, rubber sheeting, or orthorectifying the data. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Georeferencovanie

Prispôsobenie geografických dát známemu súradnicovému systému tak , aby bolo možné dáta prehliadať, dopytovať a analyzovať s inými geografickými dátami. Georeferencovanie môže zahrňovať posun, rotáciu, zmenu mierky, skosenie a v niektorých prípadoch deformáciu či ortorektifikáciu dát. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Georeferencování

Přizpůsobení geografických dat známému souřadnicovému systému tak , aby bylo možné data prohlížet, dotazovat a analyzovat s jinými geografickými daty. Georeferencování může zahrnovat posun, rotaci, změnu měřítka, zkosení a v některých případech deformaci či ortorektifikaci dat. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/g","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Gazetteer","href":"/glossary/term/7328/en/g/1/letters","id":"7328"},{"name":"General Feature model","href":"/glossary/term/7329/en/g/1/letters","id":"7329"},{"name":"Generalization","href":"/glossary/term/7693/en/g/1/letters","id":"7693"},{"name":"Geodetic coordinate system","href":"/glossary/term/7475/en/g/1/letters","id":"7475"},{"name":"Geographic bounding box","href":"/glossary/term/7700/en/g/1/letters","id":"7700"},{"name":"Geographic identifier","href":"/glossary/term/7330/en/g/1/letters","id":"7330"},{"name":"Geographical grid system","href":"/glossary/term/7331/en/g/1/letters","id":"7331"},{"name":"Georeferencing","href":"/glossary/term/7694/en/g/1/letters","id":"7694"},{"name":"Glacier","href":"/glossary/term/7386/en/g/1/letters","id":"7386"},{"name":"Grid","href":"/glossary/term/7472/en/g/1/letters","id":"7472"},{"name":"Grid cell","href":"/glossary/term/7476/en/g/1/letters","id":"7476"},{"name":"Grid point","href":"/glossary/term/7426/en/g/1/letters","id":"7426"}],"error":null},"term":[{"name":"Georeferencing","language":"EN","description":"Aligning geographic data to a known coordinate system so it can be viewed, queried, and analyzed with other geographic data. Georeferencing may involve shifting, rotating, scaling, skewing, and in some cases warping, rubber sheeting, or orthorectifying the data. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7694"},{"name":"Georeferencovanie","language":"SK","description":"Prispôsobenie geografických dát známemu súradnicovému systému tak , aby bolo možné dáta prehliadať, dopytovať  a analyzovať s inými geografickými dátami. Georeferencovanie môže zahrňovať posun, rotáciu, zmenu mierky, skosenie a v niektorých prípadoch deformáciu či ortorektifikáciu dát. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7694"},{"name":"Georeferencování","language":"CZ","description":"Přizpůsobení geografických dat známému souřadnicovému systému tak , aby bylo možné data prohlížet, dotazovat  a analyzovat s jinými geografickými daty. Georeferencování může zahrnovat posun, rotaci, změnu měřítka, zkosení a v některých případech deformaci či ortorektifikaci dat. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7694"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7694/en/1/letters","current":"7694"},"Action":{"type":1,"letter":"g","page":1,"lang":"en"}}