Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Nadmořská výška

Vertikální vzdálenost bodu nebo objektu nad nebo pod referenčním povrchem nebo datem (obvykle mořskou hladinou). Nadmořskou výškou se obvykle označuje vertikální výška terénu. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Nadmorská výška

Vertikálna vzdialenosť bodu alebo objektu nad alebo pod referenčným povrchom alebo dátumom (zvyčajne morskou hladinou). Nadmorskou výškou sa zvyčajne označuje vertikálna výška terénu. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Elevation

The vertical distance of a point or object above or below a reference surface or datum (generally mean sea level). Elevation generally refers to the vertical height of land. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/n","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"n/a","href":"/glossary/term/7704/cz/n/1/letters","id":"7704"},{"name":"Nadmořská výška","href":"/glossary/term/7699/cz/n/1/letters","id":"7699"},{"name":"Nádrž","href":"/glossary/term/7407/cz/n/1/letters","id":"7407"},{"name":"Nákladní kolejová skupina","href":"/glossary/term/7482/cz/n/1/letters","id":"7482"},{"name":"Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) ","href":"/glossary/term/7703/cz/n/1/letters","id":"7703"},{"name":"Násep","href":"/glossary/term/7401/cz/n/1/letters","id":"7401"},{"name":"Natura2000","href":"/glossary/term/7420/cz/n/1/letters","id":"7420"},{"name":"Navigační zařízení (navaid)","href":"/glossary/term/7481/cz/n/1/letters","id":"7481"},{"name":"Nekontrolované mezery katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7486/cz/n/1/letters","id":"7486"},{"name":"Nekontrolované překrytí katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7488/cz/n/1/letters","id":"7488"},{"name":"Nemovitost","href":"/glossary/term/7466/cz/n/1/letters","id":"7466"},{"name":"Nulový (úběžný) bod","href":"/glossary/term/7414/cz/n/1/letters","id":"7414"}],"error":null},"term":[{"name":"Nadmořská výška","language":"CZ","description":"Vertikální vzdálenost bodu nebo objektu nad nebo pod referenčním povrchem nebo datem (obvykle mořskou hladinou). Nadmořskou výškou se obvykle označuje vertikální výška terénu. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7699"},{"name":"Nadmorská výška","language":"SK","description":"Vertikálna vzdialenosť bodu alebo objektu nad alebo pod referenčným povrchom alebo dátumom (zvyčajne morskou hladinou). Nadmorskou výškou sa zvyčajne označuje vertikálna výška terénu. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7699"},{"name":"Elevation","language":"EN","description":"The vertical distance of a point or object above or below a reference surface or datum (generally mean sea level). Elevation generally refers to the vertical height of land. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7699"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7699/cz/1/letters","current":"7699"},"Action":{"type":1,"letter":"n","page":1,"lang":"cz"}}