Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Open Geospatial Consortium (OGC)

The Open Geospatial Consortium (OGC) is an international not for profit organization committed to making quality open standards for the global geospatial community. These standards are made through a consensus process and are freely available for anyone to use to improve sharing of the world's geospatial data. [Source: Open Geospatial Consortium (OGC)]

Open Geospatial Consortium (OGC)

Open Geospatial Consortium (OGC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá tvorbou otvorených štandardov kvality pre celosvetovú geopriestorovú komunitu. Výroba štandardov prechádza procesom konsenzu a tieto štandardy sú voľne dostupné komukoľvek na použitie pre zlepšenie zdieľania svetových geopriestorových dát. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]

Open Geospatial Consortium (OGC)

Open Geospatial Consortium (OGC) je mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá tvorbou otevřených standardů kvality pro celosvětovou geoprostorovou komunitu. Výroba standardů prochází procesem konsensu a tyhle standardy jsou volně dostupné komukoli na použití pro zlepšení sdílení světových geoprostorových dat. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/o","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Object","href":"/glossary/term/7351/en/o/1/letters","id":"7351"},{"name":"Object referencing","href":"/glossary/term/7352/en/o/1/letters","id":"7352"},{"name":"Ontology","href":"/glossary/term/7353/en/o/1/letters","id":"7353"},{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","href":"/glossary/term/7701/en/o/1/letters","id":"7701"},{"name":"Other service (Service)","href":"/glossary/term/7463/en/o/1/letters","id":"7463"}],"error":null},"term":[{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","language":"EN","description":"The Open Geospatial Consortium (OGC) is an international not for profit organization committed to making quality open standards for the global geospatial community. These standards are made through a consensus process and are freely available for anyone to use to improve sharing of the world\u0027s geospatial data. [Source: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7701"},{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","language":"SK","description":"Open Geospatial Consortium (OGC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá tvorbou otvorených štandardov kvality pre celosvetovú geopriestorovú komunitu. Výroba štandardov prechádza procesom konsenzu a tieto štandardy sú voľne dostupné komukoľvek na použitie pre zlepšenie zdieľania svetových geopriestorových dát. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7701"},{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","language":"CZ","description":"Open Geospatial Consortium (OGC) je mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá tvorbou otevřených standardů kvality pro celosvětovou geoprostorovou komunitu. Výroba standardů prochází procesem konsensu a tyhle standardy jsou volně dostupné komukoli na použití pro zlepšení sdílení světových geoprostorových dat. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7701"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7701/en/1/letters","current":"7701"},"Action":{"type":1,"letter":"o","page":1,"lang":"en"}}