Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Register of spatial information (RPI)

Register of spatial information (RSI, in Slovak RPI) is an information system of public administration that provides uniform access to sources of spatial data and spatial data services, including their metadata. [Source: Zákon č. 362/2015 Z.z.]

Register priestorových informácií (RPI)

Register priestorových informácií (RPI) je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. [Zdroj: Zákon č. 362/2015 Z.z.]

Registr prostorových informací (RPI)

Registr prostorových informací (RPI) je informační systém veřejné správy, který zabezpečuje jednotný přístup ke zdrojům souborů prostorových dat a služeb prostorových dat, včetně jejich metadat. [Zdroj: Zákon č. 362/2015 Z.z.]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/r","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Railway yard","href":"/glossary/term/7482/en/r/1/letters","id":"7482"},{"name":"Raster","href":"/glossary/term/7685/en/r/1/letters","id":"7685"},{"name":"Reference data","href":"/glossary/term/7356/en/r/1/letters","id":"7356"},{"name":"Reference grid","href":"/glossary/term/7484/en/r/1/letters","id":"7484"},{"name":"Reference model","href":"/glossary/term/7357/en/r/1/letters","id":"7357"},{"name":"Register","href":"/glossary/term/7358/en/r/1/letters","id":"7358"},{"name":"Register of spatial information (RPI)","href":"/glossary/term/7702/en/r/1/letters","id":"7702"},{"name":"Registry","href":"/glossary/term/7359/en/r/1/letters","id":"7359"},{"name":"Remote sensing","href":"/glossary/term/7690/en/r/1/letters","id":"7690"},{"name":"Resolution","href":"/glossary/term/7360/en/r/1/letters","id":"7360"},{"name":"Resource","href":"/glossary/term/7435/en/r/1/letters","id":"7435"},{"name":"River Basin","href":"/glossary/term/7628/en/r/1/letters","id":"7628"},{"name":"River basin","href":"/glossary/term/7384/en/r/1/letters","id":"7384"},{"name":"River basin district","href":"/glossary/term/7416/en/r/1/letters","id":"7416"},{"name":"Riverbank","href":"/glossary/term/7389/en/r/1/letters","id":"7389"}],"error":null},"term":[{"name":"Register of spatial information (RPI)","language":"EN","description":"Register of spatial information (RSI, in Slovak RPI) is an information system of public administration that provides uniform access to sources of spatial data and spatial data services, including their metadata. [Source:  Zákon č. 362/2015 Z.z.]","id":"7702"},{"name":"Register priestorových informácií (RPI)","language":"SK","description":"Register priestorových informácií (RPI) je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. [Zdroj: Zákon č. 362/2015 Z.z.]","id":"7702"},{"name":"Registr prostorových informací (RPI)","language":"CZ","description":"Registr prostorových informací (RPI) je informační systém veřejné správy, který zabezpečuje jednotný přístup ke zdrojům souborů prostorových dat a služeb prostorových dat, včetně jejich metadat. [Zdroj: Zákon č. 362/2015 Z.z.]","id":"7702"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7702/en/1/letters","current":"7702"},"Action":{"type":1,"letter":"r","page":1,"lang":"en"}}