Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.
           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/en/c","next":"/glossary/letters/en/c/2","prev":null},"terms":[{"name":"CP controlled gap","href":"/glossary/term/7485/en/c/1/letters","id":"7485"},{"name":"CP controlled overlap","href":"/glossary/term/7487/en/c/1/letters","id":"7487"},{"name":"CP uncontrolled gap","href":"/glossary/term/7486/en/c/1/letters","id":"7486"},{"name":"CP uncontrolled overlap","href":"/glossary/term/7488/en/c/1/letters","id":"7488"},{"name":"Cadastral gap","href":"/glossary/term/7467/en/c/1/letters","id":"7467"},{"name":"Cadastral overlap","href":"/glossary/term/7469/en/c/1/letters","id":"7469"},{"name":"Cartogram","href":"/glossary/term/7697/en/c/1/letters","id":"7697"},{"name":"Cartography","href":"/glossary/term/7691/en/c/1/letters","id":"7691"},{"name":"Catalog Service for the Web (CSW)","href":"/glossary/term/7684/en/c/1/letters","id":"7684"},{"name":"Character string","href":"/glossary/term/7429/en/c/1/letters","id":"7429"},{"name":"Cistern","href":"/glossary/term/7407/en/c/1/letters","id":"7407"},{"name":"Class","href":"/glossary/term/7303/en/c/1/letters","id":"7303"},{"name":"Codelist","href":"/glossary/term/7304/en/c/1/letters","id":"7304"},{"name":"Compound coordinate reference system","href":"/glossary/term/7474/en/c/1/letters","id":"7474"},{"name":"Conceptual Model","href":"/glossary/term/7305/en/c/1/letters","id":"7305"},{"name":"Conceptual Schema","href":"/glossary/term/7306/en/c/1/letters","id":"7306"},{"name":"Conceptual Schema Language","href":"/glossary/term/7307/en/c/1/letters","id":"7307"},{"name":"Confluence","href":"/glossary/term/7415/en/c/1/letters","id":"7415"},{"name":"Coordinate reference system","href":"/glossary/term/7423/en/c/1/letters","id":"7423"},{"name":"Coordinate system","href":"/glossary/term/7424/en/c/1/letters","id":"7424"}],"error":null},"history":[]},"Action":{"type":1,"letter":"c","page":1,"lang":"en"}}