Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Aktívny účastník

Aktívny účastník určuje úlohu užívateľa alebo iného systému vzájomne pôsobiaceho na posudzovaný systém (UML 2.1.2 Superštruktúra, Článok 16) [Zdroj: UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16]

Actor

An actor specifies a role played by a user or any other system that interacts with the system under consideration (UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16) [Source: UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16]

Aktivní účastník

Aktivní účastník určuje úlohu uživatele nebo jiného systému vzájemně působícího na posuzovaný systém (UML 2.1.2 Superstruktura, Článek 16) [Zdroj: UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/a","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Adresovateľný objekt","href":"/glossary/term/7465/sk/a/1/letters","id":"7465"},{"name":"Aktívny účastník","href":"/glossary/term/7300/sk/a/1/letters","id":"7300"},{"name":"Akvadukt","href":"/glossary/term/7405/sk/a/1/letters","id":"7405"},{"name":"Anaglyf","href":"/glossary/term/7688/sk/a/1/letters","id":"7688"},{"name":"Aplikačná schéma","href":"/glossary/term/7302/sk/a/1/letters","id":"7302"},{"name":"Aplikačné údaje","href":"/glossary/term/7301/sk/a/1/letters","id":"7301"}],"error":null},"term":[{"name":"Aktívny účastník","language":"SK","description":"Aktívny účastník určuje úlohu užívateľa alebo iného systému vzájomne pôsobiaceho na posudzovaný systém (UML 2.1.2 Superštruktúra, Článok 16) [Zdroj: UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16]","id":"7300"},{"name":"Actor","language":"EN","description":"An actor specifies a role played by a user or any other system that interacts with the system under consideration (UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16) [Source: UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16]","id":"7300"},{"name":"Aktivní účastník","language":"CZ","description":"Aktivní účastník určuje úlohu uživatele nebo jiného systému vzájemně působícího na posuzovaný systém (UML 2.1.2 Superstruktura, Článek 16) [Zdroj: UML 2.1.2 Superstructure, Clause 16]","id":"7300"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7300/sk/1/letters","current":"7300"},"Action":{"type":1,"letter":"a","page":1,"lang":"sk"}}