Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Proces interoperability údajov

Proces pripravujúci zosúladené údaje o produktových špecifikáciách a implementrujúci potrebné úkony k pretransfomovaniu priestorových údajov na interoperatívne priestorové údaje [Zdroj: DS-D2.5]

Data interoperability process

process of developing harmonised data product specifications and implementing the necessary arrangements to transform spatial data into interoperable spatial data [Source: DS-D2.5]

Proces interoperability dat

Proces připravující harmonizovaná data o produktových specifikacích a implementující potřebné úkony k přetransformování prostorových dat na interoperabilní prostorové údaje [Zdroj: DS-D2.5]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/sk/p","next":null,"prev":"/glossary/letters/sk/p/1"},"terms":[{"name":"Prístavisko","href":"/glossary/term/7402/sk/p/2/letters","id":"7402"},{"name":"Proces interoperability údajov","href":"/glossary/term/7311/sk/p/2/letters","id":"7311"},{"name":"Profil","href":"/glossary/term/7354/sk/p/2/letters","id":"7354"},{"name":"Prvok","href":"/glossary/term/7323/sk/p/2/letters","id":"7323"},{"name":"Prvok interoperability údajov","href":"/glossary/term/7310/sk/p/2/letters","id":"7310"},{"name":"Prvok metaúdajov","href":"/glossary/term/7432/sk/p/2/letters","id":"7432"}],"error":null},"term":[{"name":"Proces interoperability údajov","language":"SK","description":"Proces pripravujúci  zosúladené údaje o produktových špecifikáciách a implementrujúci potrebné úkony k pretransfomovaniu priestorových údajov na interoperatívne priestorové údaje  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7311"},{"name":"Data interoperability process","language":"EN","description":"process of developing harmonised data product specifications and implementing the necessary arrangements to transform spatial data into interoperable spatial data  [Source: DS-D2.5]","id":"7311"},{"name":"Proces interoperability dat","language":"CZ","description":"Proces připravující harmonizovaná data o produktových specifikacích a implementující potřebné úkony k přetransformování prostorových dat na interoperabilní prostorové údaje  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7311"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7311/sk/2/letters","current":"7311"},"Action":{"type":1,"letter":"p","page":2,"lang":"sk"}}