Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Žiadne výsledky.

Výsledky hľadania

Časový referenčný systém

Referenčný systém oproti kterému je čas měřen [Zdroj: ISO 19108]

Dočasný referenčný systém

Referenčný systém, voči ktorému sa vykonáva meranie času [Zdroj: ISO 19108]

Temporal reference system

reference system against which time is measured [Source: ISO 19108]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":0,"url":"/glossary/letters/cz/��","next":null,"prev":null},"terms":[],"error":"ERROR_PATTERN_NOT_FOUND"},"term":[{"name":"Časový referenčný systém","language":"CZ","description":"Referenčný systém oproti kterému je čas měřen  [Zdroj: ISO 19108]","id":"7369"},{"name":"Dočasný referenčný systém","language":"SK","description":"Referenčný systém, voči ktorému sa vykonáva meranie času  [Zdroj: ISO 19108]","id":"7369"},{"name":"Temporal reference system","language":"EN","description":"reference system against which time is measured  [Source: ISO 19108]","id":"7369"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7369/cz/1/letters","current":"7369"},"Action":{"type":1,"letter":"��","page":1,"lang":"cz"}}