Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Žiadne výsledky.

Výsledky hľadania

Časové schéma

Konceptuální schéma časových geometrií a topologií použitých v aplikačním schématu [Zdroj: DS-D2.5]

Dočasná schéma

Koncepčná schéma dočasnej geometrie a topologie využívaná v aplikovanej schéme [Zdroj: DS-D2.5]

Temporal schema

conceptual schema of temporal geometries and topologies to be used in an application schema [Source: DS-D2.5]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":0,"url":"/glossary/letters/cz/��","next":null,"prev":null},"terms":[],"error":"ERROR_PATTERN_NOT_FOUND"},"term":[{"name":"Časové schéma","language":"CZ","description":"Konceptuální schéma časových geometrií a topologií použitých v aplikačním schématu  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7370"},{"name":"Dočasná schéma","language":"SK","description":"Koncepčná schéma dočasnej geometrie a topologie využívaná v aplikovanej schéme  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7370"},{"name":"Temporal schema","language":"EN","description":"conceptual schema of temporal geometries and topologies to be used in an application schema  [Source: DS-D2.5]","id":"7370"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7370/cz/1/letters","current":"7370"},"Action":{"type":1,"letter":"��","page":1,"lang":"cz"}}