Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Transformation

An act, process, or instance of change in structure, appearance, or character [Source: Webster]

Transformácia

Činnosť, proces alebo inštancia zmeny v štruktúre, zobrazení alebo znakoch [Zdroj: Webster]

Transformace

Činnost, proces nebo instance změny v struktuře, zobrazení nebo znacích [Zdroj: Webster]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/t","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Tank","href":"/glossary/term/7408/en/t/1/letters","id":"7408"},{"name":"Temporal reference system","href":"/glossary/term/7369/en/t/1/letters","id":"7369"},{"name":"Temporal schema","href":"/glossary/term/7370/en/t/1/letters","id":"7370"},{"name":"Thematic identifier","href":"/glossary/term/7371/en/t/1/letters","id":"7371"},{"name":"Theme","href":"/glossary/term/7372/en/t/1/letters","id":"7372"},{"name":"Third party","href":"/glossary/term/7373/en/t/1/letters","id":"7373"},{"name":"Topological gap","href":"/glossary/term/7468/en/t/1/letters","id":"7468"},{"name":"Topological overlap","href":"/glossary/term/7470/en/t/1/letters","id":"7470"},{"name":"Transformation","href":"/glossary/term/7374/en/t/1/letters","id":"7374"},{"name":"Transformation service (Transformation)","href":"/glossary/term/7461/en/t/1/letters","id":"7461"}],"error":null},"term":[{"name":"Transformation","language":"EN","description":"An act, process, or instance of change in structure, appearance, or character  [Source: Webster]","id":"7374"},{"name":"Transformácia","language":"SK","description":"Činnosť, proces alebo inštancia zmeny v štruktúre, zobrazení alebo znakoch  [Zdroj: Webster]","id":"7374"},{"name":"Transformace","language":"CZ","description":"Činnost, proces nebo instance změny v struktuře, zobrazení nebo znacích  [Zdroj: Webster]","id":"7374"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7374/en/1/letters","current":"7374"},"Action":{"type":1,"letter":"t","page":1,"lang":"en"}}