Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Use Case

A use case defines a goal-oriented set of interactions between actors and the system under consideration. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Prípad použitia

Prípad použitia určuje cieľový súbor interakcií medzi aktívnymi účastníkmi a posudzovaným systémom [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Případ použití

Případ použití určuje cílový soubor interakcí mezi aktivními účastníky a posuzovaným systémem [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/u","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Unique object identifier","href":"/glossary/term/7375/en/u/1/letters","id":"7375"},{"name":"Unit","href":"/glossary/term/7376/en/u/1/letters","id":"7376"},{"name":"Use Case","href":"/glossary/term/7377/en/u/1/letters","id":"7377"}],"error":null},"term":[{"name":"Use Case","language":"EN","description":"A use case defines a goal-oriented set of interactions between actors and the system under consideration. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7377"},{"name":"Prípad použitia","language":"SK","description":"Prípad použitia určuje cieľový súbor interakcií medzi aktívnymi účastníkmi a posudzovaným systémom [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7377"},{"name":"Případ použití","language":"CZ","description":"Případ použití určuje cílový soubor interakcí mezi aktivními účastníky a posuzovaným systémem [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7377"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7377/en/1/letters","current":"7377"},"Action":{"type":1,"letter":"u","page":1,"lang":"en"}}