Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Přístaviště

Struktura vybudovaná podél nebo lemující pobřeží splavných vod tak, že lodě mohou přistavit podél, naložit/vyložit náklad a odplout [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Prístavisko

Štruktúra vybudovaná pozdĺž alebo lemujúc pobrežie splavných vôd tak, že lode môžu pristaviť pozdĺž a naložiť a vyložiť náklad a odísť. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Wharf

A structure built along or at an angle to the shore of navigable waters so that ships may lie alongside to receive and discharge cargo and passenger [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/p","next":null,"prev":"/glossary/letters/cz/p/1"},"terms":[{"name":"Příčný řez (vodního toku)","href":"/glossary/term/7391/cz/p/2/letters","id":"7391"},{"name":"Případ použití","href":"/glossary/term/7377/cz/p/2/letters","id":"7377"},{"name":"Přirozený tok řeky","href":"/glossary/term/7410/cz/p/2/letters","id":"7410"},{"name":"Přístaviště","href":"/glossary/term/7402/cz/p/2/letters","id":"7402"},{"name":"Původ","href":"/glossary/term/7431/cz/p/2/letters","id":"7431"}],"error":null},"term":[{"name":"Přístaviště","language":"CZ","description":"Struktura vybudovaná podél nebo lemující pobřeží splavných vod tak, že lodě mohou přistavit podél, naložit/vyložit náklad a odplout [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"},{"name":"Prístavisko","language":"SK","description":"Štruktúra vybudovaná pozdĺž alebo lemujúc pobrežie splavných vôd tak, že lode môžu pristaviť pozdĺž a naložiť a vyložiť náklad a odísť. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"},{"name":"Wharf","language":"EN","description":"A structure built along or at an angle to the shore of navigable waters so that ships may lie alongside to receive and discharge cargo and passenger [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7402/cz/2/letters","current":"7402"},"Action":{"type":1,"letter":"p","page":2,"lang":"cz"}}