Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Bridge

A man-made structure spanning and providing passage over a body of water, depression, or other obstacles [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Most

Ľudskou činnosťou vytvorená konštrukcia na preklanutie a poskytnutie prechoducez vodné teleso, údolie alebo iné prekážky [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Most

Lidskou činností vytvořená konstrukce na překlenutí a poskytnutí přechodu přes vodní těleso, údolí nebo jiné překážky [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/b","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Basic property unit","href":"/glossary/term/7492/en/b/1/letters","id":"7492"},{"name":"Basic property unit","href":"/glossary/term/7521/en/b/1/letters","id":"7521"},{"name":"Bifurcation","href":"/glossary/term/7413/en/b/1/letters","id":"7413"},{"name":"Bridge","href":"/glossary/term/7406/en/b/1/letters","id":"7406"},{"name":"Byte","href":"/glossary/term/7689/en/b/1/letters","id":"7689"}],"error":null},"term":[{"name":"Bridge","language":"EN","description":"A man-made structure spanning and providing passage over a body of water, depression, or other obstacles [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7406"},{"name":"Most","language":"SK","description":"Ľudskou činnosťou vytvorená konštrukcia na preklanutie a poskytnutie prechoducez vodné teleso, údolie alebo iné prekážky [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7406"},{"name":"Most","language":"CZ","description":"Lidskou činností vytvořená konstrukce na překlenutí a poskytnutí přechodu přes vodní těleso, údolí nebo jiné překážky [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7406"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7406/en/1/letters","current":"7406"},"Action":{"type":1,"letter":"b","page":1,"lang":"en"}}