Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Chránené územie

Chránená oblasť a Chránené územie sú synonymá [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Protected area

Protected Sites and Protected Areas are synonymous. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Chráněné území

Chráněné oblasti a chráněná území jsou synonyma [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/c","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Catalog Service for the Web (CSW)","href":"/glossary/term/7684/sk/c/1/letters","id":"7684"},{"name":"Cisterna","href":"/glossary/term/7408/sk/c/1/letters","id":"7408"},{"name":"Chránená oblasť","href":"/glossary/term/7421/sk/c/1/letters","id":"7421"},{"name":"Chránené územie","href":"/glossary/term/7679/sk/c/1/letters","id":"7679"},{"name":"Chránené územie","href":"/glossary/term/7422/sk/c/1/letters","id":"7422"}],"error":null},"term":[{"name":"Chránené územie","language":"SK","description":"Chránená oblasť a Chránené územie sú synonymá [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7422"},{"name":"Protected area","language":"EN","description":"Protected Sites and Protected Areas are synonymous. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7422"},{"name":"Chráněné území","language":"CZ","description":"Chráněné oblasti a chráněná území jsou synonyma [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7422"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7422/sk/1/letters","current":"7422"},"Action":{"type":1,"letter":"c","page":1,"lang":"sk"}}