Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Původ

Historie souboru dat a životní cyklus od sběru a pořízení přes kompilaci a odvození do aktuální podoby, v souladu s normou EN ISO 19101 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Pôvod

Znamená históriu súboru údajov alebo životné zbieranie a získavanie cez kompiláciu a deriváciu do ich súčasne platnej podoby podľa noriem EN ISO 19101 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Lineage

Means the history of a data set, and the life cycle from collection and acquisition through compilation and derivation to its current form, in accordance with EN ISO 19101; [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/p","next":null,"prev":"/glossary/letters/cz/p/1"},"terms":[{"name":"Příčný řez (vodního toku)","href":"/glossary/term/7391/cz/p/2/letters","id":"7391"},{"name":"Případ použití","href":"/glossary/term/7377/cz/p/2/letters","id":"7377"},{"name":"Přirozený tok řeky","href":"/glossary/term/7410/cz/p/2/letters","id":"7410"},{"name":"Přístaviště","href":"/glossary/term/7402/cz/p/2/letters","id":"7402"},{"name":"Původ","href":"/glossary/term/7431/cz/p/2/letters","id":"7431"}],"error":null},"term":[{"name":"Původ","language":"CZ","description":"Historie souboru dat a životní cyklus od sběru a pořízení přes kompilaci a odvození do aktuální podoby, v souladu s normou EN ISO 19101  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7431"},{"name":"Pôvod","language":"SK","description":"Znamená históriu súboru údajov alebo životné zbieranie a získavanie cez kompiláciu a deriváciu do ich súčasne platnej podoby podľa  noriem EN ISO 19101 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7431"},{"name":"Lineage","language":"EN","description":"Means the history of a data set, and the life cycle from collection and acquisition through compilation and derivation to its current form, in accordance with EN ISO 19101; [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7431"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7431/cz/2/letters","current":"7431"},"Action":{"type":1,"letter":"p","page":2,"lang":"cz"}}