Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Metaúdajový prvok - Typ služby založené na prostorových datech

Klasifikace napomáhající při vyhledávání dostupných služeb založených na prostorových datech. Konkrétní služba je zařazena pouze do jedné kategorie [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Metaúdajový prvok - Typ služby priestorových údajov

Klasifikácia umožňujúca pomoc pri vyhľadávaní dostupných služieb priestorových údajov. Špecifická služba môže byť kategorizovaná len v jednej kategórii [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Metadata element - Spatial data service type

This is a classification to assist in the search of available spatial data services. A specific service shall be categorised in only one category. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/m","next":null,"prev":"/glossary/letters/cz/m/1"},"terms":[{"name":"Metaúdajový prvok - Soulad","href":"/glossary/term/7451/cz/m/2/letters","id":"7451"},{"name":"Metaúdajový prvok - Tematická kategorie","href":"/glossary/term/7444/cz/m/2/letters","id":"7444"},{"name":"Metaúdajový prvok - Typ služby založené na prostorových datech","href":"/glossary/term/7445/cz/m/2/letters","id":"7445"},{"name":"Metaúdajový prvok - Typ zdroje","href":"/glossary/term/7439/cz/m/2/letters","id":"7439"},{"name":"Metaúdajový prvok - Vázaný zdroj","href":"/glossary/term/7442/cz/m/2/letters","id":"7442"},{"name":"Most","href":"/glossary/term/7406/cz/m/2/letters","id":"7406"},{"name":"Mříž","href":"/glossary/term/7472/cz/m/2/letters","id":"7472"},{"name":"Multikulturní","href":"/glossary/term/7348/cz/m/2/letters","id":"7348"}],"error":null},"term":[{"name":"Metaúdajový prvok - Typ služby založené na prostorových datech","language":"CZ","description":"Klasifikace napomáhající při vyhledávání dostupných služeb založených na prostorových datech. Konkrétní služba je zařazena pouze do jedné kategorie  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7445"},{"name":"Metaúdajový prvok - Typ služby priestorových údajov","language":"SK","description":"Klasifikácia umožňujúca pomoc pri vyhľadávaní dostupných služieb priestorových údajov. Špecifická služba môže byť kategorizovaná len v jednej kategórii [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7445"},{"name":"Metadata element - Spatial data service type","language":"EN","description":"This is a classification to assist in the search of available spatial data services. A specific service shall be categorised in only one category. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7445"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7445/cz/2/letters","current":"7445"},"Action":{"type":1,"letter":"m","page":2,"lang":"cz"}}