Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Metaúdajový prvok - Zodpovedná organizácia

Na základe zámerov podľa Článku 5(2)(d) a Článku 11 (2)(g) Nariadenia 2007/2/EC, by mali byť poskytnuté tieto dva metaúdajové prvky: 9.1. Zodpovedná strana 9.2.Úloha zodpovednej strany. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Metadata element - Responsible organisation

For the purposes of Article 5(2)(d) and Article 11(2)(g) of Directive 2007/2/EC, the following two metadata elements shall be provided:9.1. Responsible party9.2. Responsible party role. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Metaúdajový prvok - Odpovědná organizace

Pro účely čl. 5 odst. 2 písm. d) a čl. 11 odst. 2 písm. g) směrnice 2007/2/ES se poskytují následující dva prvky metadat: Odpovědná osoba nebo organizace a Úloha odpovědné strany [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/sk/m","next":null,"prev":"/glossary/letters/sk/m/1"},"terms":[{"name":"Metaúdajový prvok - Typ služby priestorových údajov","href":"/glossary/term/7445/sk/m/2/letters","id":"7445"},{"name":"Metaúdajový prvok - Typ zdroja","href":"/glossary/term/7439/sk/m/2/letters","id":"7439"},{"name":"Metaúdajový prvok - Zemepisný Bbox","href":"/glossary/term/7447/sk/m/2/letters","id":"7447"},{"name":"Metaúdajový prvok - Zhoda","href":"/glossary/term/7451/sk/m/2/letters","id":"7451"},{"name":"Metaúdajový prvok - Zodpovedná organizácia","href":"/glossary/term/7454/sk/m/2/letters","id":"7454"},{"name":"Mierka","href":"/glossary/term/7361/sk/m/2/letters","id":"7361"},{"name":"Most","href":"/glossary/term/7406/sk/m/2/letters","id":"7406"},{"name":"Mriežka","href":"/glossary/term/7472/sk/m/2/letters","id":"7472"},{"name":"Multikultúrny","href":"/glossary/term/7348/sk/m/2/letters","id":"7348"}],"error":null},"term":[{"name":"Metaúdajový prvok - Zodpovedná organizácia","language":"SK","description":"Na základe zámerov podľa Článku 5(2)(d) a Článku 11 (2)(g) Nariadenia 2007/2/EC, by mali byť poskytnuté tieto dva metaúdajové prvky: 9.1. Zodpovedná strana 9.2.Úloha zodpovednej strany. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7454"},{"name":"Metadata element - Responsible organisation","language":"EN","description":"For the purposes of Article 5(2)(d) and Article 11(2)(g) of Directive 2007/2/EC, the following two metadata elements shall be provided:9.1. Responsible party9.2. Responsible party role. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7454"},{"name":"Metaúdajový prvok - Odpovědná organizace","language":"CZ","description":"Pro účely čl. 5 odst. 2 písm. d) a čl. 11 odst. 2 písm. g) směrnice 2007/2/ES se poskytují následující dva prvky metadat: Odpovědná osoba nebo organizace a Úloha odpovědné strany  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7454"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7454/sk/2/letters","current":"7454"},"Action":{"type":1,"letter":"m","page":2,"lang":"sk"}}