Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Prohlížecí služba (prohlížení)

Služba umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit a oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Zobrazovacia služba (zobrazovanie)

Služba umožňujúca, hoci len v minime, zobrazovanie, navigovanie, priblíženie a oddialenie, panoramatické zobrazovanie alebo prelínajúce zobrazovanie priestorových súborov dát, zobrazovanie informačného popisu a zobrazovanie akéhokoľve relevantného obsahu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

View service (View)

Service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/p","next":"/glossary/letters/cz/p/2","prev":null},"terms":[{"name":"Pobřeží","href":"/glossary/term/7388/cz/p/1/letters","id":"7388"},{"name":"Podpovodí","href":"/glossary/term/7385/cz/p/1/letters","id":"7385"},{"name":"Pokrytí","href":"/glossary/term/7546/cz/p/1/letters","id":"7546"},{"name":"Pokrytí","href":"/glossary/term/7308/cz/p/1/letters","id":"7308"},{"name":"Poštovní adresa","href":"/glossary/term/7379/cz/p/1/letters","id":"7379"},{"name":"Povodí řeky","href":"/glossary/term/7628/cz/p/1/letters","id":"7628"},{"name":"Povodí řeky","href":"/glossary/term/7384/cz/p/1/letters","id":"7384"},{"name":"Pramen","href":"/glossary/term/7419/cz/p/1/letters","id":"7419"},{"name":"Proces interoperability dat","href":"/glossary/term/7311/cz/p/1/letters","id":"7311"},{"name":"Profil","href":"/glossary/term/7354/cz/p/1/letters","id":"7354"},{"name":"Prohlížecí služba (prohlížení)","href":"/glossary/term/7459/cz/p/1/letters","id":"7459"},{"name":"Prostorová data","href":"/glossary/term/7362/cz/p/1/letters","id":"7362"},{"name":"Prostorové schéma","href":"/glossary/term/7368/cz/p/1/letters","id":"7368"},{"name":"Prostorový objekt","href":"/glossary/term/7365/cz/p/1/letters","id":"7365"},{"name":"Prostorový referenční systém","href":"/glossary/term/7367/cz/p/1/letters","id":"7367"},{"name":"Průtočná rychlost","href":"/glossary/term/7392/cz/p/1/letters","id":"7392"},{"name":"Prvek","href":"/glossary/term/7323/cz/p/1/letters","id":"7323"},{"name":"Prvek interoperability dat","href":"/glossary/term/7310/cz/p/1/letters","id":"7310"},{"name":"Prvek metadat","href":"/glossary/term/7432/cz/p/1/letters","id":"7432"},{"name":"Přehrada","href":"/glossary/term/7418/cz/p/1/letters","id":"7418"}],"error":null},"term":[{"name":"Prohlížecí služba (prohlížení)","language":"CZ","description":"Služba umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit a oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"},{"name":"Zobrazovacia služba (zobrazovanie)","language":"SK","description":"Služba umožňujúca, hoci len v minime, zobrazovanie, navigovanie, priblíženie a oddialenie, panoramatické zobrazovanie alebo prelínajúce zobrazovanie priestorových súborov dát, zobrazovanie informačného popisu a zobrazovanie akéhokoľve relevantného obsahu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"},{"name":"View service (View)","language":"EN","description":"Service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7459/cz/1/letters","current":"7459"},"Action":{"type":1,"letter":"p","page":1,"lang":"cz"}}