Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Nemovitost

Zakreslený pozemek a pevné objekty přiřazené k němu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Nehnuteľnosť

Zakreslený pozemok a pevné objekty priradené k nemu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Property

Plot of land and fixed objects attached to it. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/n","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"n/a","href":"/glossary/term/7704/cz/n/1/letters","id":"7704"},{"name":"Nadmořská výška","href":"/glossary/term/7699/cz/n/1/letters","id":"7699"},{"name":"Nádrž","href":"/glossary/term/7407/cz/n/1/letters","id":"7407"},{"name":"Nákladní kolejová skupina","href":"/glossary/term/7482/cz/n/1/letters","id":"7482"},{"name":"Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) ","href":"/glossary/term/7703/cz/n/1/letters","id":"7703"},{"name":"Násep","href":"/glossary/term/7401/cz/n/1/letters","id":"7401"},{"name":"Natura2000","href":"/glossary/term/7420/cz/n/1/letters","id":"7420"},{"name":"Navigační zařízení (navaid)","href":"/glossary/term/7481/cz/n/1/letters","id":"7481"},{"name":"Nekontrolované mezery katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7486/cz/n/1/letters","id":"7486"},{"name":"Nekontrolované překrytí katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7488/cz/n/1/letters","id":"7488"},{"name":"Nemovitost","href":"/glossary/term/7466/cz/n/1/letters","id":"7466"},{"name":"Nulový (úběžný) bod","href":"/glossary/term/7414/cz/n/1/letters","id":"7414"}],"error":null},"term":[{"name":"Nemovitost","language":"CZ","description":"Zakreslený pozemek a pevné objekty přiřazené k němu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7466"},{"name":"Nehnuteľnosť","language":"SK","description":"Zakreslený pozemok a pevné objekty priradené k nemu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7466"},{"name":"Property","language":"EN","description":"Plot of land and fixed objects attached to it. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7466"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7466/cz/1/letters","current":"7466"},"Action":{"type":1,"letter":"n","page":1,"lang":"cz"}}