Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Železničné depo

Oblasť pretínajúca početné paralelné železničné trasy (zvyčajne viac než dve)vzájomne poprepájaných. Je to oblasť, kde sa vlaky odstavia za účelom nakladania, vykladania tovaru bez narušenia dopravy po hlavnej železničnej trati. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Railway yard

An area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Nákladní kolejová skupina

Oblast, kterou probíhá několik zpravidla vzájemně propojených paralelních kolejí (obvykle více než dvě), které se používají k zastavení vlaků za účelem naložení/vyložení nákladu bez přerušení provozu na hlavní dopravní koleji [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/ž","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Železničné depo","href":"/glossary/term/7482/sk/ž/1/letters","id":"7482"}],"error":null},"term":[{"name":"Železničné depo","language":"SK","description":"Oblasť pretínajúca početné paralelné železničné trasy (zvyčajne viac než dve)vzájomne poprepájaných. Je to oblasť, kde sa vlaky odstavia za účelom nakladania, vykladania tovaru bez narušenia dopravy po hlavnej železničnej trati. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7482"},{"name":"Railway yard","language":"EN","description":"An area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7482"},{"name":"Nákladní kolejová skupina","language":"CZ","description":"Oblast, kterou probíhá několik zpravidla vzájemně propojených paralelních kolejí (obvykle více než dvě), které se používají k zastavení vlaků za účelem naložení/vyložení nákladu bez přerušení provozu na hlavní dopravní koleji [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7482"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7482/sk/1/letters","current":"7482"},"Action":{"type":1,"letter":"ž","page":1,"lang":"sk"}}