Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Evropský vertikální referenční systém (EVRS)

Evropský vertikální referenčný systém (EVRS) je používaný jako vertikální složka složeného systému ETRS89/EVRS [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS)

Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS) je používaný ako vertikálny prvok ETRS89/EVRS [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

European Vertical Reference System (EVRS)

European Vertical Reference System (EVRS) is used as the vertical component of ETRS89/EVRS. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/e","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Endonymum","href":"/glossary/term/7317/cz/e/1/letters","id":"7317"},{"name":"Entita","href":"/glossary/term/7318/cz/e/1/letters","id":"7318"},{"name":"ESDI","href":"/glossary/term/7320/cz/e/1/letters","id":"7320"},{"name":"ETRS89/EVRS","href":"/glossary/term/7489/cz/e/1/letters","id":"7489"},{"name":"Eurocontrol","href":"/glossary/term/7428/cz/e/1/letters","id":"7428"},{"name":"EuroRoadS","href":"/glossary/term/7427/cz/e/1/letters","id":"7427"},{"name":"Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89)","href":"/glossary/term/7490/cz/e/1/letters","id":"7490"},{"name":"Evropský vertikální referenční systém (EVRS)","href":"/glossary/term/7491/cz/e/1/letters","id":"7491"},{"name":"Exonymum","href":"/glossary/term/7321/cz/e/1/letters","id":"7321"}],"error":null},"term":[{"name":"Evropský vertikální referenční systém (EVRS)","language":"CZ","description":"Evropský vertikální referenčný systém (EVRS) je používaný jako vertikální složka složeného systému ETRS89/EVRS [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7491"},{"name":"Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS)","language":"SK","description":"Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS) je používaný ako vertikálny prvok ETRS89/EVRS [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7491"},{"name":"European Vertical Reference System (EVRS)","language":"EN","description":"European Vertical Reference System (EVRS) is used as the vertical component of ETRS89/EVRS. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7491"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7491/cz/1/letters","current":"7491"},"Action":{"type":1,"letter":"e","page":1,"lang":"cz"}}