Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Kolektor podzemnej vody

Vodou nasiaknutá vrstva vodonosnej priepustnej horniny alebo nespevnených materiálov (štrk, piesok, naplavenina alebo íl), z ktorej možno užitočne čerpať podzemnú vodu s použitím vodnej studne. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Aquifer

A wet underground layer of water-bearing permeable rock or unconsolidated materials (gravel, sand, silt, or clay) from which groundwater can be usefully extracted using a water well. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Zvodeň

Vodou saturovaná horninová vrstva (propustné horniny nebo nezpevněné materiály jako štěrk, písek, bahno nebo jíl), z níž lze účelně odebírat podzemní vodu jímacím objektem. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/k","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Kanál / Priepust","href":"/glossary/term/7404/sk/k/1/letters","id":"7404"},{"name":"Kartografia","href":"/glossary/term/7691/sk/k/1/letters","id":"7691"},{"name":"Kartogram","href":"/glossary/term/7697/sk/k/1/letters","id":"7697"},{"name":"Katalóg prvkov","href":"/glossary/term/7324/sk/k/1/letters","id":"7324"},{"name":"Katastrálna medzera","href":"/glossary/term/7467/sk/k/1/letters","id":"7467"},{"name":"Katastrálny prekryv","href":"/glossary/term/7469/sk/k/1/letters","id":"7469"},{"name":"Kolektor podzemnej vody","href":"/glossary/term/7595/sk/k/1/letters","id":"7595"},{"name":"Koncept prvkov","href":"/glossary/term/7325/sk/k/1/letters","id":"7325"},{"name":"Konceptuálna schéma","href":"/glossary/term/7306/sk/k/1/letters","id":"7306"},{"name":"Konceptuálny model","href":"/glossary/term/7305/sk/k/1/letters","id":"7305"},{"name":"Kontrolované medzery katastrálnych parciel","href":"/glossary/term/7485/sk/k/1/letters","id":"7485"},{"name":"Kontrolované prekrytie katastrálnych parciel","href":"/glossary/term/7487/sk/k/1/letters","id":"7487"},{"name":"Kvalita","href":"/glossary/term/7434/sk/k/1/letters","id":"7434"}],"error":null},"term":[{"name":"Kolektor podzemnej vody","language":"SK","description":"Vodou nasiaknutá vrstva vodonosnej priepustnej horniny alebo nespevnených materiálov (štrk, piesok, naplavenina alebo íl), z ktorej možno užitočne čerpať podzemnú vodu s použitím vodnej studne. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"},{"name":"Aquifer","language":"EN","description":"A wet underground layer of water-bearing permeable rock or unconsolidated materials (gravel, sand, silt, or clay) from which groundwater can be usefully extracted using a water well. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"},{"name":"Zvodeň","language":"CZ","description":"Vodou saturovaná horninová vrstva (propustné horniny nebo nezpevněné materiály jako štěrk, písek, bahno nebo jíl), z níž lze účelně odebírat podzemní vodu jímacím objektem. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7595/sk/1/letters","current":"7595"},"Action":{"type":1,"letter":"k","page":1,"lang":"sk"}}