Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Open Geospatial Consortium (OGC)

Open Geospatial Consortium (OGC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá tvorbou otvorených štandardov kvality pre celosvetovú geopriestorovú komunitu. Výroba štandardov prechádza procesom konsenzu a tieto štandardy sú voľne dostupné komukoľvek na použitie pre zlepšenie zdieľania svetových geopriestorových dát. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]

Open Geospatial Consortium (OGC)

The Open Geospatial Consortium (OGC) is an international not for profit organization committed to making quality open standards for the global geospatial community. These standards are made through a consensus process and are freely available for anyone to use to improve sharing of the world's geospatial data. [Source: Open Geospatial Consortium (OGC)]

Open Geospatial Consortium (OGC)

Open Geospatial Consortium (OGC) je mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá tvorbou otevřených standardů kvality pro celosvětovou geoprostorovou komunitu. Výroba standardů prochází procesem konsensu a tyhle standardy jsou volně dostupné komukoli na použití pro zlepšení sdílení světových geoprostorových dat. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","language":"SK","description":"Open Geospatial Consortium (OGC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá tvorbou otvorených štandardov kvality pre celosvetovú geopriestorovú komunitu. Výroba štandardov prechádza procesom konsenzu a tieto štandardy sú voľne dostupné komukoľvek na použitie pre zlepšenie zdieľania svetových geopriestorových dát. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7701"},{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","language":"EN","description":"The Open Geospatial Consortium (OGC) is an international not for profit organization committed to making quality open standards for the global geospatial community. These standards are made through a consensus process and are freely available for anyone to use to improve sharing of the world\u0027s geospatial data. [Source: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7701"},{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","language":"CZ","description":"Open Geospatial Consortium (OGC) je mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá tvorbou otevřených standardů kvality pro celosvětovou geoprostorovou komunitu. Výroba standardů prochází procesem konsensu a tyhle standardy jsou volně dostupné komukoli na použití pro zlepšení sdílení světových geoprostorových dat. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7701"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7701/sk/1/search","current":"7701"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}