Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť

   Identifikátor súboru: https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00003328/inspire_download_service

   Jazyk: slovenský
   codeSpace: ISO639-2
   Kódovanie znakov: utf-8
   codeSpace: ISOTC211/19115
   Druh zdroja: služba priestorových údajov
   codeSpace: ISOTC211/19115

   Názov hierarchickej úrovne: Service

   Kontaktné miesto

   Zodpovedná osoba: Cestná databanka

   Názov organizácie: Slovenská správa ciest

   Úloha zodpovednej strany: kontaktné miesto
   codeSpace: ISOTC211/19115
   Informácie o zodpovednej organizácii
   Kontaktné miesto
   Adresa

   Ulica: Miletičova 19

   Mesto: Bratislava

   PSČ: 826 19

   Štát: SK
   codeSpace: ISO3166-1

   E-mail: cestna.databankaCDB@ssc.sk

   On-line zdroj
   Lokátor zdroja: www.cdb.sk

   Dátum aktualizácie metaúdajov: 2019-08-19

   Názov metaúdajovej normy: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119

   Verzia metaúdajovej normy: V. 1.2

   Podporované jazyky

   Jazyk metaúdajov: slovenský
   codeSpace: ISO639-2
   Štát: SK
   codeSpace: ISO3166-1
   Kódovanie znakov: utf-8
   codeSpace: ISOTC211/19115

   Referenčný systém

   Identifikátor referenčného systému

   gmx_Anchor: 4258

   Identifikácia údajov

   Obsah zdroja: Táto ukladacia služba je určená na prístup a ukladanie dát cestnej dopravnej siete SR vo formáte GML. Služba spĺňa technické predpisy pre INSPIRE sťahovacie služby v.3.0 a taktiež spĺňa štandard OGC WFS 2.0.0.Dátum aktualizácie 2020-12-02. This download service allows to access and download the road network data as kept by Slovak Road Administration / Road Databank in the GML format. The service conforms to OGC WFS 2.0.0 standards as well as INSPIRE specification of the download services.

   gmd_purpose: WFS

   Typ služby založený na priestorových údajoch: stiahnutie

   Verzie služby: 2.0.0

   Verzie služby: 1.1.0

   Typ väzby: tesný
   codeSpace: ISOTC211/19115
   Citácia

   Názov zdroja: Inspire Ukladacia služba - Cestná dopravná sieť SR

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2020-12-02

   Typ udalosti: dátum poslednej revízie
   codeSpace: ISOTC211/19115
   Jedinečný identifikátor

   Kód: https://data.gov.sk/set/rpi/srv/00003328/inspire_download_service

   Kontaktné miesto

   Zodpovedná osoba: Cestná databanka

   Názov organizácie: Slovenská správa ciest

   Úloha zodpovednej strany: autor
   codeSpace: ISOTC211/19115
   Informácie o zodpovednej organizácii
   Kontaktné miesto
   Adresa

   Ulica: Miletičova 19

   Mesto: Bratislava

   PSČ: 826 19

   Štát: SK
   codeSpace: ISO3166-1

   E-mail: cestna.databanka@ssc.sk

   On-line zdroj
   Lokátor zdroja: https://www.cdb.sk/sk
   Informácia o údržbe
   Frekvencia údržby a aktualizácie: podľa potreby
   codeSpace: ISOTC211/19115
   Kľúčové slová

   gmx_Anchor: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoFeatureAccessService

   Oficiálne registrovaný tezaurus

   Názov zdroja: ISO 19119 service taxonomy

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2003-01-01

   Typ udalosti: dátum uverejnenia
   codeSpace: ISOTC211/19115
   Kľúčové slová
   Oficiálne registrovaný tezaurus

   gmx_Anchor: https://www.eionet.europa.eu/gemet/it/inspire-themes/

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2008-06-01

   Typ udalosti: dátum uverejnenia
   Kľúčové slová

   Kľúčové slovo: Národný

   Oficiálne registrovaný tezaurus

   Názov zdroja: Priestorový rozsah

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2019-05-22

   Typ udalosti: dátum uverejnenia
   Kľúčové slová

   Kľúčové slovo: Cestný úsek

   Kľúčové slovo: Dopravná značka

   Kľúčové slovo: Šírka cesty

   Kľúčové slovo: Povolená rýchlosť

   Kľúčové slovo: Počet jazdných pruhov

   Kľúčové slovo: Číslo cesty

   Kľúčové slovo: Medzinárodný E ťah

   Kľúčové slovo: Druh povrchu vozovky

   Kľúčové slovo: Dopravné siete

   Obmedzenia
   Legislatívne obmedzenia
   Obmedzenie použitia: ďalšie obmedzenie

   Obmedzenia verejného prístupu: License: Creative Commons Attribution

   Obmedzenia
   Legislatívne obmedzenia
   Obmedzenia prístupu: ďalšie obmedzenie

   Obmedzenia verejného prístupu: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations

   Rozsah služby
   Geografické ohraničenie

   Najzápadnejšia súradnica: 16.83

   Najvýchodnejšia súradnica: 22.57

   Najjužnejšia súradnica: 47.73

   Najsevernejšia súradnica: 49.61

   Časový rozsah
   Rozsah
   Čas: 2013-08-28T00:00:00
   Čas: 2023-08-23T00:00:00
   Obsahovaná operácia

   Názov operácie: GetCapabilities

   Identifikátor: https://ismcs.cdb.sk/inspire/rest/services/INSPIRE/Inspire_download/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

   Obsahovaná operácia

   Názov operácie: Získať metaúdaje ukladacej služby / getCapabilities

   Platformy spracovania (DCP): webové služby
   Prípojné miesto služby
   Lokátor zdroja: https://ismcs.cdb.sk/inspire/rest/services/INSPIRE/Inspire_download/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?version=2.0.0&service=WFS&request=GetCapabilities

   Dostupné: INSPIRE - Cestná dopravná sieť SR

   Distribúcia

   Distribučný formát

   Názov: unknown

   Verzia: unknown

   Možnosti prenosu
   Parametre prenosu
   On-line
   Lokátor zdroja: https://ismcs.cdb.sk/inspire/rest/services/INSPIRE/Inspire_download/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

   Kvalita

   Úroveň pôsobnosti
   Hierarchická úroveň: služba priestorových údajov
   codeSpace: ISOTC211/19115
   Popis hierarchickej úrovne

   Popis: Service

   Správa - Logická konzistencia - Doménová konzistencia
   Výsledok skúšky

   Popis testu: Testovanie súladu sieťovej služby s vykonávacími pravidlami INSPIRE pre sieťové služby.

   Vyhovuje špecifikácii: áno

   Citácia špecifikácie

   gmx_Anchor: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/976

   Alternatívny názov: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2009-10-20

   Typ udalosti: dátum uverejnenia
   Pôvod

   Vyhlásenie: SSC

   Údržba metaúdajov

   Frekvencia údržby a aktualizácie: podľa potreby
   codeSpace: ISOTC211/19115