Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE - Cestná dopravná sieť SR

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00003328/SK-SSC-INSPIRE-RoadNetwork


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenská správa ciest / Odbor cestnej databanky


   Abstrakt

   Dátová sada INSPIRE - Cestná dopravná sieť SR zahŕňa priestorové údaje v súlade s implementačnými pravidlami a technickými pokynmi INSPIRE. INSPIRE Dataset - Road Transport Network of the Slovak Republic includes spatial data conformant to INSPIRE Implementation Rules and INSPIRE Data Specifications.


   Adresa

   Ulica/číslo: Miletičova 19

   Mesto: Bratislava

   PSČ: 826 19

   e-mail: cestna.databanka@ssc.sk


   Pôvod údajov

   Dátovú sadu pre Cestnú dopravnú sieť tvoria údaje z Referenčnej siete cestných komunikácií, ktorá je aktualizovaná v pravidelných dvojmesačných intervaloch.

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť