Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   Inspire Ukladacia služba - Cestná dopravná sieť SR

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00003328/inspire_download_service

   Zobraziť

   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenská správa ciest


   Abstrakt

   Táto ukladacia služba je určená na prístup a ukladanie dát cestnej dopravnej siete SR vo formáte GML. Služba spĺňa technické predpisy pre INSPIRE sťahovacie služby v.3.0 a taktiež spĺňa štandard OGC WFS 2.0.0.Dátum aktualizácie 2020-12-02. This download service allows to access and download the road network data as kept by Slovak Road Administration / Road Databank in the GML format. The service conforms to OGC WFS 2.0.0 standards as well as INSPIRE specification of the download services.


   Adresa

   Ulica/číslo: Miletičova 19

   Mesto: Bratislava

   PSČ: 826 19

   e-mail: cestna.databanka@ssc.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Áno


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť