Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   Inspire Zobrazovacia služba - Cestná dopravná sieť SR

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00003328/inspire_view_service

   Zobraziť

   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenská správa ciest


   Abstrakt

   Zobrazovacia služba INSPIRE pre cestnú dopravnú sieť Slovenskej republiky. Služba spĺňa technické pokyny pre INSPIRE zobrazovacie služby v 3.0, ako aj štandard OGC WMS 1.1.1 a 1.3.0. This is Inspire view service for road transport network of the Slovak republic. The service conforms to OGC WFS 2.0.0 standards as well as INSPIRE specification of the view services.


   Adresa

   Ulica/číslo: Miletičova 19

   Mesto: Bratislava

   PSČ: 826 19

   e-mail: cestna.databanka@ssc.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Áno


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť