Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) - Diely pôdnych blokov

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00156621/AF04F0EF1E0B63D5E0530210000ACFD5


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


   Abstrakt

   Kultúrne diely KD) alebo takzvané diely pôdnych blokov (DPB), vedené v Systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), predstavujú súbor referenčných plôch tvoriacich podklad pre podávanie Jednotných žiadostí pre priame podpory. Kultúrne diely predstavujú ucelené časti poľnohospodárskej krajiny s viac-menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami a jednou kultúrou, pričom zároveň obsahujú informáciu o jedinečnom kóde dielu, lokalite a výmere. Na podklade kultúrnych dielov žiadatelia o priame podpory zakresľujú svoje hranice užívania, v rámci ktorých v danom roku hospodária a žiadajú o priame podpory. LPIS predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny ako referencia pre žiadosti poľnohospodárov, pre administratívne a krížové kontroly, kontroly na mieste a tiež kontroly použitím metód diaľkového prieskumu Zeme.


   Adresa

   Ulica/číslo: Dobrovičova 12

   Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

   PSČ: 81266

   e-mail: erik.novysedlak@land.gov.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť