Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE - Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Štátna meteorologická sieť - Sieť zrážkomerných staníc

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00156884/DED1F6EE3CFC5981E0530210000A0DE2


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenský hydrometeorologický ústav


   Abstrakt

   Dataset obsahuje popisné informácie o sieti zrážkomerných staníc, ktoré slúžia na získavanie údajov o výskyte a množstve zrážok a ich časovú a priestorovú interpretáciu. Sieť zrážkomerných staníc tvorí časť Štátnej meteorologickej site a zahŕňa automatické a klasické zrážkomerné stanice a totalizátory. Štátna meteorologická sieť je predmetom zákona číslo 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe a prevádzkuje ju Slovenský hydrometeorologický ústav.


   Adresa

   Ulica/číslo: Jeséniova 17

   Mesto: Bratislava

   PSČ: 83315

   e-mail: dalibor.galo@shmu.sk


   Pôvod údajov

   Vektorové vrstvy popisných údajov o sieti zrážkomerných staníc bola spracovaná z databáz ktoré prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Údaje boli transformované v súlade s modelom INSPIRE v téme zariadenia na monitorovanie životného prostredia (EF) vo verzii schém 4.0 (http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ef/4.0/EnvironmentalMonitoringFacilities.xsd#0:0).

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť