Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE - Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Štátna meteorologická sieť - Sieť zrážkomerných staníc: Ukladacia služba

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00156884/DED1F6EE3CFE5981E0530210000A0DE2


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenský hydrometeorologický ústav


   Abstrakt

   INSPIRE WFS Ukladacia služba k datasetu Štátna meteorologická sieť - Sieť zrážkomerných staníc z témy Zariadenia na monitorovania životného prostredia v Annex III


   Adresa

   Ulica/číslo: Jeséniova 17

   Mesto: Bratislava

   PSČ: 83315

   e-mail: marian.haluska@shmu.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Áno


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť