Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (Register podniky) - hranice areálov podnikov - Zobrazovacia služba

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00626031/97915629-309d-4f1a-8242-4cbb7e38447e


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenská agentúra životného prostredia


   Abstrakt

   Služba postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia WMS služba. Poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom, umiestneniu hraníc areálov podnikov spadajúcich pod zákon č. 277/2005 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a základným atribútovým údajom zdrojovej evidencie Registra podniky IS PZPH. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní.


   Adresa

   Ulica/číslo: Tajovského 28

   Mesto: Banská Bystrica

   PSČ: 97590

   e-mail: webservices@sazp.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Nie


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť