Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (Register podniky) - hranice areálov podnikov- SOAP, REST

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/00626031/a1d653f2-b4b8-4b6b-bc08-11e0f7f53c27


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenská agentúra životného prostredia


   Abstrakt

   Služba postavená na štandardoch definovaných W3C konzorciom t.j. mapová služba so SOAP rozhraním a proprietárnom architektonickom štýle fy ESRI - ArcGis mapová služba s REST rozhraním. Poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom, umiestneniu hraníc areálov podnikov spadajúcich pod zákon č. 277/2005 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a základným atribútovým údajom zdrojovej evidencie Registra podniky IS PZPH. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.


   Adresa

   Ulica/číslo: Tajovského 28

   Mesto: Banská Bystrica

   PSČ: 97590

   e-mail: webservices@sazp.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Nie


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť