Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE - Spravované jednotky:Ukladacia služba

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/17058520/C14A79995744742FE0530110000AD935


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky


   Abstrakt

   INSPIRE Ukladacia služba – Spravované jednotky


   Adresa

   Ulica/číslo: Tajovského

   Mesto: Banská Bystrica

   PSČ: 97401

   e-mail: inspire@sopsr.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Áno


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť