Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   Geologická mapa SR M 1: 1 000 000

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/31753604/6A971AB603FB3ED3E0530110000A6CCC


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava


   Abstrakt

   Geologická mapa Slovenskej republiky, J. Vozár, Š. Káčer a kol., 1998, M 1 : 1 000 000.


   Adresa

   Ulica/číslo: {WW:Mlynská dolina, BA}

   Mesto: {WW:#NENÁJDENÝ ÚDAJ#}

   PSČ: 81704

   e-mail: miroslav.antalik@geology.sk


   Pôvod údajov

   Geologická mapa vznikla generalizáciou, zjednodušením Geologickej mapy Slovenskej republiky, A. Biely a kol., 1996, M 1 : 500 000.

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť