Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   Lesné hospodárske celky

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42001315/4166749e-67d0-4841-8415-effac5288646


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Národné lesnícke centrum


   Abstrakt

   Hranice lesných hospodárskych celkov


   Adresa

   Ulica/číslo: T.G. Masaryka 22

   Mesto: Zvolen

   PSČ: 96001

   e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org


   Pôvod údajov

   Hranice LHC boli vektorizované na základe slovných opisov hraníc lesných hospodárskych celkov a mapových podkladov katastra nehnuteľností. Hranice sú určené s prihliadnutím na prírodné, hospodárske a vlastnícke podmienky.

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť