Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   WFS_Jednotky priestorového rozdelenia lesa 10

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42001315/5b11euzr-26dm-7ygw-bwvc-180dwi1ikbeh


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Národné lesnícke centrum


   Abstrakt

   Jednotky priestorového rozdelenia lesa zohľadňujúce časové hľadisko vzniku objektu. WFS sťahovacia služba, ktorá obsahuje všetky datasety podľa toho, v ktorom roku platnosti plánu sa objekty datasetu práve nachádzajú. Napr. v roku 2020 bude dataset jprl1 (1.rok platnosti) obsahovať všetky jprl ktoré platia od roku 2019 zväčša ďalších 10 rokov.


   Adresa

   Ulica/číslo: T.G. Masaryka

   Mesto: Zvolen

   PSČ: 96001

   e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť