Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   WMS_Jednotky priestorového rozdelenia lesa

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42001315/A161194FFC911DDCE0530110000A7551


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Národné lesnícke centrum


   Abstrakt

   Jednotky priestorového rozdelenia lesa. Zobrazovacia služba zobrazujúca najnižšiu úroveň platných jednotiek priestorového rozdelenia lesa - lesné porasty až na porastovú skupinu


   Adresa

   Ulica/číslo: T.G. Masaryka 22

   Mesto: Zvolen

   PSČ: 96001

   e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť