Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE PD 39,01 Lokalizácia podnikov SEVESO III

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/4F25093329452CA2E0530210000A0ECD


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


   Abstrakt

   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ (SEVESO III) zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES; Referencia v legislatíve: Článok 21 (3).INSPIRE prioritný dataset (http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tps-ipd) pre INSPIRE thematic viewer (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/Domain.action?domain=industry&national=false&legislationFilter=false&country=SK)


   Adresa

   Ulica/číslo: Námestie Ľ. Štúra 1

   Mesto: Bratislava

   PSČ: Neuvedené

   e-mail: tomas.trcka@enviro.gov.sk


   Pôvod údajov

   http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=659&idl=659&idf=1141&lang=sk

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť