Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE 39,01 Zobrazovacia služba Lokalizácia podnikov (Podávanie správ) SEVESO III

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/6CE949E5096B3D10E0530110000A427A


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


   Abstrakt

   INSPIRE Zobrazovacia služba – 39,01 Lokalizácia podnikov (Podávanie správ) SEVESO III.INSPIRE prioritný dataset (http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tps-ipd) pre INSPIRE thematic viewer (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/Domain.action?domain=industry&themecode=all&national=false&legislationFilter=false&country=SK)


   Adresa

   Ulica/číslo: Námestie Ľ. Štúra 1

   Mesto: Bratislava

   PSČ: Neuvedené

   e-mail: tomas.trcka@enviro.gov.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť