Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE PD 10,01 Lokalizácia vodných útvarov

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/8A2DDE0C2226184FE0530210000A1F93


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenská agentúra životného prostredia


   Abstrakt

   Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 , ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.INSPIRE prioritný dataset: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=sk&view=details&legislation=all


   Adresa

   Ulica/číslo: Tajovského 28

   Mesto: Banská Bystrica

   PSČ: 975 90

   e-mail: renata.grofova@sazp.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť