Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj. Zobrazovacia služba

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/8EE23D84EE2E7198E0530210000ACB6F


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Slovenský vodohospodársky podn


   Abstrakt

   INSPIRE PD Zobrazovacia služba 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj


   Adresa

   Ulica/číslo: Radničné námestie 8

   Mesto: Banská Štiavnica

   PSČ: 969 55

   e-mail: Jozef.Krnac@svp.sk


   Pôvod údajov

   Neuvedené

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť