Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   Zastavané územie podľa Corine

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/D52CB60D3B3C3720E0530210000AB858


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: {WW:Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky}


   Abstrakt

   Zastavané územie podľa Corine


   Adresa

   Ulica/číslo: Námestie Ľ. Štúra

   Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

   PSČ: 81235

   e-mail: martin.galis@enviro.gov.sk


   Pôvod údajov

   IEP

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť