Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu

   Hodnotenie:

   INSPIRE - Verejné a štátne služby - Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

   Identifikátor

   https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/DD7965545BC1498DE0530210000A5F9A


   Kontakt

   Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


   Abstrakt

   INSPIRE - Verejné a štátne služby - Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb (INSPIRE údaje)


   Adresa

   Ulica/číslo: Námestie Ľ. Štúra

   Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

   PSČ: 81235

   e-mail: martin.tuchyna@enviro.gov.sk


   Pôvod údajov

   https://data.gov.sk/dataset/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb a http://www.employment.gov.sk//files/datasety/centralnyregisterposkytovatelov.csv

   Súlad so špecifikáciami INSPIRE: Neuvedené


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť