MDE
Základné procesy
Voľba úlohy
Tvorba nového záznamu
Základné informácie
Vypĺňanie metaúdajových položiek
Tlač
Export HTML
Uloženie záznamu
Editácia existujúceho záznamu

Register priestorových informácií © 2016