MDE

RPI


Metaúdajový editor (MDE) umožňuje vytvárať nové, alebo editovať existujúce katalógové záznamy. MDE funguje v offline režime – uloženie a načítanie metaúdajov prebieha z lokálneho disku. Metaúdaje sa ukladajú do lokálneho XML (funkcia Ulož...) alebo HTML súboru (funkcia Export do HTML).

Metaúdajový editor funguje na základe profilu, ktorý si môžete stiahnuť z lokálneho disku. Profil je základom pre vytvorenie, editáciu a validáciu metaúdajových záznamov. Definície a úpravy profilov sa robia ručnou editáciou XML šablóny.

Profil definuje položky v grafickom rozhraní (tj. tagy v XML súbore) metaúdajového záznamu:

grafické rozhranie (štruktúrovanie na kartách formulára podľa tried: typy polí formulárov – textbox, picklist, ...)
pre každú položku jej
opovinnosť
opodmienenú povinnosť
onepovinnosť
ovýchodzie hodnoty (ako napr. adresa, e-mail,...)
omožnosť opakovania danej položky
oväzba na číselník (resp. hodnoty, ktoré môže nadobúdať)
ovalidácia hodnoty – kontrola dátového typu a povolených hodnôt z profilu