Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.
           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/n","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Nadmorská výška","href":"/glossary/term/7699/sk/n/1/letters","id":"7699"},{"name":"Nádrž","href":"/glossary/term/7407/sk/n/1/letters","id":"7407"},{"name":"Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI)","href":"/glossary/term/7703/sk/n/1/letters","id":"7703"},{"name":"Násyp","href":"/glossary/term/7401/sk/n/1/letters","id":"7401"},{"name":"Natura2000","href":"/glossary/term/7420/sk/n/1/letters","id":"7420"},{"name":"Nehnuteľnosť","href":"/glossary/term/7466/sk/n/1/letters","id":"7466"},{"name":"Nekontrolované medzery katastrálnych parciel","href":"/glossary/term/7486/sk/n/1/letters","id":"7486"},{"name":"Nekontrolované prekrytie katastrálnych parciel","href":"/glossary/term/7488/sk/n/1/letters","id":"7488"},{"name":"Nulový (Úbežný) bod","href":"/glossary/term/7414/sk/n/1/letters","id":"7414"}],"error":null},"history":[]},"Action":{"type":1,"letter":"n","page":1,"lang":"sk"}}