Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Jazyk konceptuálnej schémy

Formálny jazyk, založený na formalizme konceptu, použitý pre účely reprezentovania konceptuálnych schém [Zdroj: ISO 19101]

Conceptual Schema Language

Formal language based on a conceptual formalism for the purpose of representing conceptual schemas [Source: ISO 19101]

Jazyk konceptuálního schématu

Formální jazyk založený na formalizaci konceptu, použitý pro účely reprezentování konceptuálních schémat [Zdroj: ISO 19101]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/j","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Jazyk konceptuálnej schémy","href":"/glossary/term/7307/sk/j/1/letters","id":"7307"},{"name":"Jazykový text","href":"/glossary/term/7346/sk/j/1/letters","id":"7346"},{"name":"Jedinečný identifikátor objektu","href":"/glossary/term/7375/sk/j/1/letters","id":"7375"},{"name":"Jednotka","href":"/glossary/term/7376/sk/j/1/letters","id":"7376"}],"error":null},"term":[{"name":"Jazyk konceptuálnej schémy","language":"SK","description":"Formálny jazyk, založený na formalizme konceptu, použitý pre účely reprezentovania konceptuálnych schém  [Zdroj: ISO 19101]","id":"7307"},{"name":"Conceptual Schema Language","language":"EN","description":"Formal language based on a conceptual formalism for the purpose of representing conceptual schemas  [Source: ISO 19101]","id":"7307"},{"name":"Jazyk konceptuálního schématu","language":"CZ","description":"Formální jazyk založený na formalizaci konceptu, použitý pro účely reprezentování konceptuálních schémat  [Zdroj: ISO 19101]","id":"7307"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7307/sk/1/letters","current":"7307"},"Action":{"type":1,"letter":"j","page":1,"lang":"sk"}}